Ansvarlighed

Hos FOG & VENØ A/S er bæredygtighed ikke blot et modeord; det er en ambition. Vi væver omhyggeligt miljømæssige overvejelser ind i hvert trin af vores værdikæde, fra koncept til den endelige kunde. Vores fokus på langtidsholdbare, kvalitetsprodukter, såsom vores elegante og tidløse akustiske paneler, afspejler vores dedikation til intelligente og mere bæredygtige løsninger.

Vores engagement i bæredygtighed er certificeret gennem forskellige kanaler. Brugen af FSC®-certificeret træ i vores paneler sikrer ansvarlig og miljøbevidst produktion. Samarbejdet med det nordiske svanemærke styrker vores dedikation til at minimere affald og undgå skadelige kemikalier. Vi engagerer os aktivt med FN’s Verdensmål og harmoniserer vores bestræbelser med globale initiativer for en bedre verden.

Hos FOG & VENØ A/S er ansvarligt forbrug og produktion ikke bare idealer, men daglige praksisser. Vores strenge kvalitetskontrol sikrer, at kun produkter af høj kvalitet når vores kunder. I tilfælde af produktionsfejl viser vores engagement i at reparere og genbruge materialer vores dedikation til at minimere affald og undgå unødvendig ressourceforbrug.

 Med erkendelse af plastforureningens indvirkning på havlivet bidrager FOG & VENØ A/S til en cirkulær økonomi ved at genanvende materialer i vores akustiske paneler. PETfiltet, der anvendes i panelerne og er lavet af mindst 50% genanvendte plastflasker, er et bevis på vores engagement i at bevare livet under vand. Derudover, som et FSC®- certificeret firma, sikrer vi, at vores træpaneler bidrager til at opretholde en sund balance i verdens skove og livet på land.

 

FN’s verdensmål og de
verdensmål som FOG & VENØ
har valgt at have fokus på

Indsats

FOG & VENØ arbejder målrettet mod at nedbringe spild i produktionen og sikre ansvarlige materialer.

Delmål

12.2: Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

12.5: Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

12.6: Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus

Ambitioner

Offentliggørelse af årlige klimaregnskaber Vi arbejder dedikeret med begrebet cirkulær økonomi. Vi har fokus på, hvor de mest energi og ressourcekrævende processer finder sted Vi arbejder med generere mindre affald og øge genanvendelsen, der investeres i fornybar energi, og virksomheden tager socialt ansvar.

Indsats

Bagsiden af FOG & VENØ´s akustikpaneler er fremstillet af mindst 50% genanvendt PET-plast.

Delmål

14.1: Inden 2025 skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.

Ambitioner

En stor del af de akustikpaneler vi producerer, indeholder regenereret plastaffald. Det mindsker mængden af plastaffald i havet, samtidig med at det reducerer CO2-udledningen i produktionsprocessen, da det er mindre energitungt at bearbejde plastaffald.

Indsats

Alt FOG & VENØ´s indkøb af træ er indkøbt som FSC-certificeret træ.

Delmål

15.1: Inden 2020 skal der sikres bevarelse,

genoprettelse og bæredygtig brug af økosystemer på land og i ferskvand og deres tjenesteydelser, specielt skove, vådområder, bjerge og tørområder i henhold til forpligtigelser under internationale aftaler.

15.5: Der skal tages omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

Ambitioner

Gennem vores FSC certificering, bidrager FOG & VENØ direkte eller indirekte til 14 ud af FN’s 17 verdensmål og herunder 40 delmål. FSC´s certificeringskrav forhindrer afskovning og ødelæggelse af skove, beskytter biodiversitet og økosystemtjenester og sikrer ordentlige vilkår for skovarbejdere og gode relationer til lokalsamfund.

STYRKELSE AF BÆREDYGTIG KONSTRUKTION

FOG & VENØ A/S går ud over produkter; vi styrker bæredygtige dokumentation gennem livscyklusvurdering (LCA). Ved at anvende LCA støtter vi bygherrer i at opnå certificeringer som DGNB, LEED og BREEAM, og kan derigennem dokumentere, hvordan vores produkter påvirker miljøet gennem hele deres levetid.

Træ fra ansvarlig skovdrift

Vores engagement i bæredygtighed er certificeret gennem forskellige kanaler. Brugen af FSC®-certificeret træ i vores paneler sikrer ansvarlig og miljøbevidst produktion.

ALLIANCE F OR EN BÆREDYGTIG FREMTID

Vores partnerskab med det nordiske svanemærke og dedikation til FN’s Verdensmål udgør en stærk alliance. Vores svanemærkede produkter er mere end blot paneler; de repræsenterer vores vision om en mere ansvarlig og bæredygtig verden.