Dokumentation

FOG & VENØ går ud over produkter; vi styrker bæredygtige dokumentation gennem livscyklusvurdering (LCA). Ved at anvende LCA støtter vi bygherrer i at opnå certificeringer som DGNB, LEED og BREEAM, og kan derigennem dokumentere, hvordan vores produkter påvirker miljøet gennem hele deres levetid.

LCA

LCA står for "Livscyklusvurdering," og det er en metode til at evaluere de miljømæssige påvirkninger af et produkt gennem hele dets livscyklus, dvs. fra råvareudvinding, produktion og distribution til brug, genanvendelse og bortskaffelse. Formålet med en LCA er at kvantificere og vurdere miljømæssige aspekter som energiforbrug, drivhusgasemissioner, vandforbrug og andre ressourceforbrug for at afgøre, hvordan man kan minimere negative påvirkninger og forbedre bæredygtigheden. LCA bruges ofte til at træffe informerede beslutninger om miljøpåvirkning, produktudvikling og procesoptimering.

EPD

Miljøvaredeklaration (EPD) tilbyder en detaljeret beskrivelse af produktets miljøpræstationer baseret på en objektiv vurdering, der gør det nemt for projektledere og beslutningstagere at sammenligne og vælge materialer med lav miljøpåvirkning.

FR Panel Fiberboard

 

FAQ

Certificering af bæredygtige byggerier skaber tryghed jo mere fokus der er kommet på bæredygtighed, des større er behovet for certificeringer blevet, da derigennem skabes en fælles ramme for bæredygtighed. Hvilken certificering der er relevant for byggeriet, kan variere, og der findes en række certificeringsordninger inden for dansk byggeri. Disse certificeringer er ikke noget, vi som producent har eller kan få, da det er byggeriet, der bliver certificeret!

Træ fra ansvarlig skovdrift

Vores engagement i bæredygtighed er certificeret gennem forskellige kanaler. Brugen af FSC®-certificeret træ i vores paneler sikrer ansvarlig og miljøbevidst produktion.

ALLIANCE FOR EN BÆREDYGTIG FREMTID

Vores partnerskab med det nordiske svanemærke og dedikation til FN’s Verdensmål udgør en stærk alliance. Vores svanemærkede produkter er mere end blot paneler; de repræsenterer vores vision om en mere ansvarlig og bæredygtig verden.