Whistleblower

Hvad er Whistleblower

Har du mistanke om potentielle uregelmæssigheder i FOG & VENØ? Det er af afgørende betydning, at du informerer os, hvis du har mistanke om, at medarbejdere eller andre med tilknytning til FOG & VENØ begår lovbrud eller er involveret i andre alvorlige forhold.

FOG & VENØ har etableret en intern whistleblowerordning, der sikrer, at vi overholder loven om beskyttelse af whistleblowere.

Whistleblowerordningen er tilgængelig for FOG & VENØ's ansatte, bestyrelses- og direktionsmedlemmer, revisorer, advokater samt ansatte hos vores leverandører, kunder, agenter og forhandlere.

Rapportering kan kun vedrøre oplysninger, som indberetteren har fået adgang til i forbindelse med arbejdsrelaterede aktiviteter. Du kan indsende dine observationer eller formodninger online uden at afsløre din identitet.

Vi opfordrer alle interessenter til aktivt at deltage i at opretholde integriteten og overholde gældende love og regler ved at benytte vores whistleblowerordning.