FV-Personaleforening

Hvorfor har vi en personaleforening?

Formålet med Fog & Venøs personaleforening er at fremme og opretholde trivsel og kammeratskab blandt ansatte ved Fog & Venø på en måde, så man også mødes under andre forhold end de arbejdsrelaterede. 

Derudover skal foreningen sørge for gaver i forbindelse med runde fødselsdage, jubilæer m.m. 

Hvem er i personaleforeningens bestyrelse?

Hvem er i personaleforeningens bestyrelse?

Foreningens bestyrelse skal bestå af 7 medlemmer. Derudover vælges 1 suppleant. 

Formand: Tobias Andersen
Næstformand: Vicki Bjørk Mikkelsen
Kasserer: Linda Bank
Øvrige: Thomas Klit, Louise Obitsø Kristensen, Emil
Suppleant: Katrine Trærup Nielsen

Man vælges til bestyrelsen for 2 år ad gangen. Formand, sekretær og menig medlem på valg i lige år (første gang 2026). Næstformand og kasserer på valg i ulige år. Suppleant vælges for 1 år. 

Alle stemmeberettigede må stemme på op til 5 navne, som man mener skal udgøre bestyrelsen. Man skal være medlem af personaleforeningen for at have stemmeret. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer samt sekretær. Bestyrelsesmøder afholdes uden for arbejdstiden. Herudover vælges 2 revisorer, som har pligt til løbende at føre tilsyn med regnskabet. Revisorer vælgers ligeledes for 1 år. 

Hvorfor skal jeg melde mig ind i personaleforeningen?

Årlige Arrangementer  

Personaleforeningen vil organisere og afholde en række arrangementer i løbet af året. Disse omfatter, men er ikke begrænset til, tema-fredagsbarer, julehygge og andre festlige sammenkomster for at fremme samvær og god stemning blandt medlemmerne. 

Eksterne Oplevelser  

Foreningen vil ligeledes arrangere oplevelser uden for arbejdspladsen. Disse aktiviteter er designet til at tilbyde unikke og mindeværdige oplevelser, som styrker fællesskabet og giver medlemmerne mulighed for at opleve noget udover det sædvanlige sammen. 

Konkurrencer og Præmier  

Personaleforeningen vil fra tid til anden arrangere interne konkurrencer, der skal være med til at skabe en sjov og konkurrencepræget atmosfære. Disse konkurrencer vil være ledsaget af attraktive præmier for at øge engagementet og deltagerglæden.  

Overraskelser til Særlige Arrangementer  

Ved særlige arrangementer kan der for eksempel blive udleveret goodiebags som en ekstra påskønnelse til deltagerne. 

Støtte til Udefrakommende Arrangementer  

Ved større udefrakommende arrangementer kan personaleforeningen bidrage økonomisk for at reducere egenbetalingen for personaleforeningens medlemmer. Dette er med henblik på at gøre disse arrangementer mere tilgængelige og attraktive for alle medlemmer. 

Disse bestemmelser afspejler personaleforeningens engagement i at skabe en inkluderende, sjov og engagerende arbejdspladskultur, hvor medlemmerne føler sig værdsat og en del af et fællesskab. 

Gaver: 

Foreningen sørger for opmærksomhed ved: 

Bryllup, kobber- og sølvbryllup 300,00 kr
Svendeprøve 300,00 kr
Barsel 300,00 kr
Runde fødselsdage:30, 40, 50, 60, 70 år 300,00 kr
Jubilæum: 10, 20, 25, 30 år 300,00 kr
Student (arbejdsdrenge) 300,00 kr
Konfirmation (arbejdsdrenge) 300,00 kr
Ved indlæggelse eller længere tids sygdom Buket
Begravelse: medlemmer, ægtefælle, kæreste, barn  Bårebuket

Fog & Venø A/S afholder alle udgifter i forbindelse med gaver. 

Hvad koster det at være medlem af Fog & Venøs Personaleforening?

Kontingent: 

Medlemskontingent er kr. 50,00 pr. måned som trækkes over lønnen. Arbejdsdrenge, lærlinge samt ikke fuldtidsansatte betaler halv kontingent. Ved fratrædelse betales indbetalte beløb ikke tilbage. 

Brugerbetaling: 

Bestyrelsen er af generalforsamlingen bemyndiget til at fastsætte en brugerbetaling ved nogle arrangementer. Ligeledes gives det også mulighed for at opkræve et depositum ved tilmelding, som dog tilbagebetales ved arrangementets afholdelse. 

Forslag til arrangementer til personaleforeningen

Du kan altid komme med forslag til sjove aktiviteter for Personaleforeningens medlemmer. Skriv en mail med dit forslag til fv-personaleforening@fog-veno.com.

 

Anmodning om støtte fra personaleforeningen

Hvis du ønsker at organisere en ekstern begivenhed, som du gerne vil have Personaleforeningens støtte til, bedes du venligst sende en mail om dette.

Mailen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af arrangementet, herunder en specificering af omfanget af Personaleforeningens involvering i planlægningsprocessen.

I tilfælde af at arrangementet er tiltænkt alle medarbejdere, anmodes det om, at du klart angiver den ønskede støtte fra Personaleforeningen. Dette inkluderer både økonomisk bistand og assistance i forbindelse med planlægningen.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der vil være en behandlingstid på 30 dage i forbindelse med denne anmodning.